Selamat Hari Lahirnya Pancasila
Sila pertama: ketuhanan yang maha esa (BELIEVE IN GOD)
Sila kedua: kemanusiaan yang adil dan beradab (NATIONALISM)
Sila ketiga: persatuan Indonesia (HUMANITY)
Sila keempat: kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan/perwakilan (DEMOCRACY)
Sila kelima: keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia (SOCIAL JUSTICE)

Selamat Hari Lahirnya Pancasila !


Comments

Place Your Ads Here